Výlety


V areáli strediska  si môžu deti vyskúšať jazdu na koni. 

Celodenný poznávací výlet-  hrad Krásna Hôrka, múzeum v kaštieli Betliar a prehliadka Ochtínskej aragonitovej jaskyne.  V prípade záujmu pre Vás zabezpečíme besedu s našim najúspešnejším výškovým horolezcom Petrom Hámorom,
besedu s horárom a  besedu s majstrom ľudovej umeleckej výroby  (fujary, píšťalky).
  
                                                       
          

Okrem pešej turistiky po okolí odporúčame výlety :

Čiernohronská železnica


      
lesnícky skanzen  Čierny Balog
        Dobročský prales

sklárne Poltár  - exkurzia

Bystrianska jaskyňa

Gemersko-malohontianske múzeum

Jaskyňa mŕtvych netopierov

hvezdáreň  Rimavská Sobota

jaskyňa  Domica

hrad Šomoška

Gombasecká jaskyňa

Kamenný vodopád a kamenné more

Fiľakovský hrad

Park skamenelín  Ipolytarnóc

hrad Halič